bild på svensk villa

Villaägare

Visste du att

Relining nästintill är störningsfritt? 

Ni kan bo kvar under tiden arbetet genomförs

Vår arbete stör nästintill inte er alls

Relining nästintill är en störningsfri metod vilket innebär att du kan ni kvar medan ditt nya avlopp relinas. 

Relining vs stambyte

Att genomföra ett traditionellt stambyte i din villa medför betydande olägenheter, då hela badrummet och delar av köket måste rivas upp. Relining erbjuder en mindre omfattande lösning för din fastighet. För att kunna fatta ett välövervägt beslut mellan de två alternativen krävs en djupare förståelse.

Relining i din villa kommer med flera fördelar, såsom enklare byggprocess, smidigare installation och framförallt en betydligt mer kostnadseffektiv lösning jämfört med det mer omfattande traditionella stambytet.

Viktigt att notera är att valet mellan relining och stambyte inte behöver vara ömsesidigt uteslutande. Det kan vara mer lämpligt att byta ut stammarna fullständigt i vissa delar av din fastighet, medan relining kan vara tillräckligt på svåråtkomliga platser.

Att noggrant överväga och planera dessa åtgärder kan resultera i den mest ekonomiskt hållbara lösningen för dig som villaägare, samtidigt som du minimerar störningar och ingrepp i ditt boende.

Tidigare projekt

Intressant läsning

Relining stör inte lika mycket som ett traditionellt stambyte

Relining är ett bra alternativ tack vare den smidiga metoden som vi använder. Med avloppsrelining behöver vi inte genomföra några omfattande ingrepp i ditt kök eller badrum. Renoveringsprocessen är välplanerad för att minimera eventuella störningar för dig som boende. Vi är medvetna om att tillgång till alla brunnar kan krävas vid vissa tillfällen, men vi arbetar dedikerat för att orsaka så minimal påverkan som möjligt.

Du kan tryggt bo kvar i ditt hem under hela avloppsrenoveringen, och själva installationen genomförs effektivt på bara några dagar. Vi ser till att du informeras i god tid innan vattnet temporärt stängs av, så du kan planera din vardag utan bekymmer.

Hur det fungerar

Vi förklarar i fyra steg hur det fungerar.

Steg 1

Inspektion


Innan arbetet påbörjas i er villa har vi undersökt rören för att bedöma skicket, därefter föreslår vi lämpliga åtgärder.

Steg 2

Projektplanering


Efter inspektionen är slutförd, planerar och skräddarsyr vi projektet för att passa era specifika behov.

Steg 3

Projektgenomförande


När planeringen är klar inleds arbetet. Därefter har vi en kontinuerlig dialog under projektet så ni vet vad som kommer att hända.

Steg 4

Dokumentation


Slutligen lämnar vi över en detaljerad dokumentation till er. Dokumentationen sparas för att ni enkelt ska kunna se vilka åtgärder som gjorts.

Vanliga frågor

Varför ska jag bry mig om mina avloppsrör?

Relining av avloppsrören utgör en proaktiv åtgärd för att förebygga potentiella komplikationer innan de eskalerar till allvarliga problem. Försummande av avloppssystemets hälsa kan resultera i betydande ekonomiska påfrestningar, särskilt i samband med skador såsom fuktskador, mögelväxt, översvämningar, luktproblem och liknande. Att investera i förebyggande åtgärder för att bevara avloppssystemets funktionalitet är inte bara ett strategiskt tillvägagångssätt för att undvika kostsamma skador utan det är också en betydande insats för att upprätthålla värdet på er fastighet.

Varför ska jag välja relining istället för stamrenovering?

Våra kunder har sparat mellan 50-70% på att välja relining istället för stamrenovering. Relining kräver dessutom vanligtvis minimalt med rivning och brytning jämfört med traditionell stamrenovering. Detta minskar störningen för dig som husägare och innebär mindre återställningsarbete efter renoveringen. Relining utförs även snabbare än traditionell stamrenovering eftersom den inte kräver lika mycket tid för att bryta upp och byta ut stora delar av avloppssystemet. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du vill minimera driftsavbrott.

Vilka typer av avloppsrör kan man relina?

Relining kan användas för många olika typer av avloppsrör, inklusive plaströr (t.ex. PVC, polyeten), gjutjärnsrör och betongrör.

Hur länge håller ett avloppsrör?

Hållbarheten hos ett avloppsrör beror på flera faktorer, inklusive materialet det är tillverkat av, installationens kvalitet och användningsförhållandena. Generellt sett kan man säga att ett avloppsrör håller cirka 50 år.

Hur länge håller ett relinat avloppsrör?

Hur länge ett relinat avloppsrör håller beror på flera faktorer, bland annat beror det på installationens kvalitet, vilka metoder som använts och användningsförhållandena. Vi brukar säga att våra renoveringar av avloppsrören ökar livslängden på era befintliga rör med cirka 50 år.

Hur lång tid tar en avloppsrenovering?

Tiden för en projekt varierar beroende på projektets omfattning och storlek. Mindre projekt kan genomföras på några dagar medan större projekt kan ta längre tid. En professionell bedömning ger en mer exakt tidsuppskattning.

Är relining en miljövänlig metod?

Ja, relining anses vara en miljövänlig metod jämfört med traditionell stamrenovering. Eftersom den inte kräver omfattande grävarbeten minskas påverkan på omgivningen och risken för markförorening.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.