kamerainspektion utomhus i sverige

Rörinspektion

Rörinspektion

En noggrann rörinspektion ger värdefull information som kan vara avgörande vid husköp eller när man planerar underhåll för sitt hem. Genom att undersöka rörsystemet kan man få insikt om eventuella behov av framtida avloppsrenoveringar.

Rörinspektion är en viktig process av flera skäl, och dess genomförande kan bidra till att säkerställa en effektiv och långvarig funktion av rörsystem.

Här är några viktiga skäl till varför man bör utföra rörinspektion:

 • Förebyggande underhåll: Genom att regelbundet inspektera rörsystemet kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede. Detta möjliggör förebyggande underhållsåtgärder för att undvika större skador eller oväntade driftstopp. Förebyggande åtgärder är oftast mer kostnadseffektiva än att reparera omfattande skador.
 • Förbättra driftsäkerhet: Rörinspektion bidrar till att säkerställa att rörsystemet fungerar som det ska och uppfyller säkerhetsnormer. Genom att identifiera potentiella riskområden och säkerhetsbrister kan man vidta åtgärder för att förhindra olyckor, läckage eller andra farliga situationer som kan hota personalens säkerhet och anläggningens driftsäkerhet.
 • Optimera systemets prestanda: Genom att utvärdera rörsystemets tillstånd kan man optimera dess prestanda. Eventuella hinder, blockeringar eller ineffektiviteter kan identifieras och åtgärdas för att säkerställa en jämn och effektiv flödeskapacitet. Detta är särskilt viktigt inom industriella och kommersiella miljöer där effektivitet och produktivitet är avgörande.
 • Förläng livslängden: En noggrann rörinspektion och efterföljande underhållsåtgärder kan bidra till att förlänga rörsystemets livslängd. Genom att hantera problem i ett tidigt skede och följa en välplanerad underhållsstrategi kan man minska risken för korrosion, slitage och andra åldersrelaterade skador som kan leda till systemets försämring över tid.

Sammanfattningsvis är rörinspektion en investering som kan leda till långsiktiga fördelar genom att förbättra säkerheten, förlänga systemets livslängd och minska driftstörningar och reparationer.

Fördelar

Optimerad underhållsplanering

Kostnadsbesparingar på lång siktgt

I vilka scenarion kan rörinspektion vara aktuellt?

Nedan ger vi tre exempel:

 • Vid husköp eller försäljning:
  När du överväger att köpa ett hus är en rörinspektion en viktig del av inspektionsprocessen. Det kan upptäcka eventuella dolda problem som läckor, korrosion eller förslitning i rörsystemet. För säljare kan en positiv rörinspektionsrapport öka fastighetens värde och skapa förtroende hos potentiella köpare.
 • Vid renovering eller ombyggnad:
  Innan du påbörjar större renoverings- eller ombyggnadsprojekt är det klokt att genomföra en rörinspektion. Detta kan avslöja eventuella hinder eller problem i rörsystemet som kan behöva åtgärdas innan arbetet påbörjas. En sådan inspektion kan bidra till att undvika överraskningar och komplikationer under renoveringen.
 • Vid förebyggande underhåll:
  Regelbundna rörinspektioner som en del av förebyggande underhållsprogram är avgörande, särskilt för kommersiella eller industriella fastigheter. Genom att planera regelbundna inspektioner kan man identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir allvarliga. Detta bidrar till att säkerställa en kontinuerlig och säker drift av rörsystemet och förebygger oväntade avbrott.

Således är rörinspektion inte bara relevant vid specifika tillfällen som husköp, renovering eller försäljning, utan kan också vara en del av en löpande underhållsstrategi för att säkerställa att rörsystemet fungerar optimalt över tiden.

Vanliga frågor

Vad innebär rörinspektion?

Rörinspektion innebär att noggrant granska och utvärdera tillståndet för ett rörsystem för att identifiera eventuella skador, felaktigheter eller andra problem. Målet med rörinspektion är att upptäcka problem i ett tidigt skede, vilket möjliggör förebyggande åtgärder och minimerar risken för större skador eller oväntade driftstopp.

Varför är rörinspektion viktig?

Rörinspektion är viktig för att upptäcka och åtgärda potentiella problem i ett rörsystem i ett tidigt skede. Det hjälper till att förebygga kostsamma reparationer, förbättra säkerheten och förlänga rörsystemets livslängd.

Är Relined auktoriserade rörinspektörer?

Relineds inspektörer är auktoriserade rörinspektörer med T25 och utbildade via STVF (Sveriges TV‑inspektionsföretag, som ingår i den Skandinaviska organisationen SSTT).

När bör en rörinspektion utföras?

Rörinspektion bör utföras regelbundet som en del av förebyggande underhåll. Det kan också vara nödvändigt vid husköp, försäljning eller vid större renoveringsprojekt för att identifiera potentiella problem eller behov av åtgärder.

Hur utförs en rörinspektion?

En rörinspektion kan utföras genom olika metoder, inklusive kameraundersökningar, trycktestning eller användning av avancerad teknik som sonar. En av våra specialiserade tekniker inspekterar rören för att identifiera eventuella skador, blockeringar eller andra avvikelser.

Vad är fördelarna med en rörinspektion?

Fördelarna inkluderar tidig upptäckt av problem, optimerad underhållsplanering, kostnadsbesparingar på lång sikt och förbättrad säkerhet och miljöhänsyn.

Kan jag utföra en rörinspektion själv?

För en grundläggande inspektion kan du använda enkla metoder som visuell kontroll. Men för en mer detaljerad och pålitlig bedömning bör en professionell rörinspektör anlitas.

Hur lång tid tar en typisk rörinspektion?

Tiden för en rörinspektion varierar beroende på rörsystemets storlek, komplexitet och den metod som används. En standardinspektion kan ta några timmar, medan mer omfattande undersökningar kan ta längre tid.

Vad kostar en rörinspektion?

Kostnaden för en rörinspektion varierar beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, rörsystemets komplexitet, m.m.

Kan en rörinspektion förebygga läckage?

Ja, genom att identifiera och åtgärda potentiella problem i ett tidigt skede kan rörinspektion bidra till att förebygga läckage och därmed minska risken för vattenskador och andra allvarliga konsekvenser.

Hur ofta bör en rörinspektion utföras?

Frekvensen för rörinspektion varierar beroende på faktorer som ålder på rörsystemet, användning och fastighetens typ. Generellt sett rekommenderas årliga inspektioner, men det kan behövas oftare i vissa fall.

Kan rörinspektioner utföras på alla typer av rör?

Ja, rörinspektioner kan utföras på de flesta typer av rörmaterial, inklusive koppar, PVC, stål och gjutjärn. Inspektionsmetoden kan anpassas beroende på rörmaterialet och de specifika behoven för det aktuella rörsystemet.

Ta kontakt

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.