Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet

På Relined Rörinfodring Sverige AB värdesätter vi din integritet och är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, inklusive men inte begränsat till när du besöker vår webbplats, när du kontaktar oss via e-post eller telefon, när du ansöker om jobb hos oss eller när du ingår i avtalsförbindelser med oss. De personuppgifter vi kan samla in inkluderar namn, kontaktinformation, företagsinformation och andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, hantera jobbansökningar, administrera avtalsförhållanden och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Vi kan också använda personuppgifter för marknadsföringsändamål, men endast om du har gett ditt samtycke.

Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter, inklusive affilierade företag, underleverantörer och samarbetspartners, i den utsträckning som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller spridning. Vi begränsar också åtkomsten till dina personuppgifter endast till dem som behöver dessa uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive rätten att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter, rätten att begära radering av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätten att dra tillbaka ditt samtycke. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst och rekommenderar att du regelbundet granskar den för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Eventuella väsentliga ändringar kommer att meddelas på vår webbplats eller på annat lämpligt sätt.

Bolagsinformation
Relined Rörinfodring Sverige AB
Org.nr: 559442-9622
E-post: info@relined.se

Senast uppdaterad: 2024-03-13