bild på lokaler och kontor

Fastighetsägare

Visste du att

Relining nästintill är störningsfritt? 

Verksamheten kan fortlöpa i lokalen

Nästintill ingen störning

Relining nästintill är en störningsfri metod vilket innebär att du kan ni kvar medan ditt nya avlopp relinas. 

Relining vs stambyte

Att genomföra ett traditionellt stambyte i lokaler medför betydande olägenheter, då hela badrum och delar av kök måste rivas upp. Relining erbjuder en mindre omfattande lösning för fastigheten. Vi hjälper er med renovering av rörsystem i industri- och verkstadslokaler, shoppingcentrum, skolor, jordbruksfastigheter och andra typer av anläggningar. Relining framstår som en effektiv, smidig och kostnadseffektiv metod jämfört med traditionella stambyten för olika fastigheter, Vi erbjuder reliningtjänster för alla slags fastigheter och lokaler.

Tidigare projekt

Intressant läsning

Relining stör inte lika mycket som ett traditionellt stambyte

Renovering av rör och avlopp genom relining är ett ekonomiskt fördelaktigt och mindre resursintensivt alternativ för att renovera rörsystemet, i kontrast till ett fullständigt stambyte. Relining möjliggör renovering av befintliga ledningar, vilket minskar behovet av att ersätta hela systemet och därmed sänker kostnaderna för material och arbetskraft.

Dessutom medför relining mindre påverkan på fastigheten, vilket minimerar störningarna för de som vistas i lokalerna och förkortar den tid det tar att slutföra arbetet. Sammanfattningsvis utgör relining ett mer praktiskt och kostnadseffektivt alternativ för fastigheter, lokaler och liknande som behöver åtgärda problem med sina rörsystem.

Hur det fungerar

Vi förklarar i fyra steg hur det fungerar.

Steg 1

Inspektion


Innan arbetet påbörjas i er lokal har vi undersökt rören för att bedöma skicket, därefter föreslår vi lämpliga åtgärder.

Steg 2

Projektplanering


Efter inspektionen är slutförd, planerar och skräddarsyr vi projektet för att passa era specifika behov.

Steg 3

Projektgenomförande


När planeringen är klar inleds arbetet. Därefter har vi en kontinuerlig dialog under projektet så ni vet vad som kommer att hända.

Steg 4

Dokumentation


Slutligen lämnar vi över en detaljerad dokumentation till er. Dokumentationen sparas för att ni enkelt ska kunna se vilka åtgärder som gjorts.

Vanliga frågor

Vad är relining och hur fungerar det för olika typer av fastigheter?

Relining är en metod för att reparera och förnya rör och avloppssystem utan att behöva ersätta dem helt. För industri- och verkstadslokaler, shoppingcentrum, skolor och jordbruksfastigheter fungerar relining som ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella stambyten, med minimal störning och mindre tidsåtgång.

Vilka fördelar har relining jämfört med traditionella stambyten?

Relining erbjuder flera fördelar, inklusive lägre kostnader, mindre påverkan på fastigheten, snabbare utförande och bibehållande av verksamhetens kontinuitet. Det minimerar behovet av omfattande rivning och därmed reduceras störningarna för de som arbetar eller bor i fastigheten.

Vilka typer av fastigheter kan dra nytta av relining?

Industri- och verkstadslokaler, shoppingcentrum, skolor och jordbruksfastigheter är alla exempel på fastigheter som kan dra nytta av relining. Metoden är anpassningsbar och kan användas för olika rörsystem och avloppsanläggningar i olika typer av verksamheter.

Hur lång tid tar en typisk reliningprocess för dessa typer av fastigheter?

Tiden det tar för en reliningprocess varierar beroende på omfattningen av arbetet och fastighetens storlek. Generellt sett erbjuder relining en betydande tidsbesparing jämfört med traditionella stambyten, med en preliminär uppskattning på upp till 70-80% kortare tid.

Är relining kostnadseffektivt för företag och organisationer?

Absolut. Relining är känt för att vara mer kostnadseffektivt jämfört med traditionella stambyten. Genom att undvika omfattande rivning och minska material- och arbetskostnader kan företag och organisationer spara betydande summor pengar.

Behöver fastigheten evakueras under reliningprocessen?

Normalt sett kräver relining inte evakuering av fastigheten. En av fördelarna med relining är att arbetet kan utföras med minimal påverkan på de boende eller de som arbetar i fastigheten. Verksamheten kan fortsätta som vanligt under större delen av processen.

Kan relining användas för olika typer av rör och avloppssystem?

Ja, relining är mycket anpassningsbar och kan användas för olika typer av rör och avloppssystem, inklusive de som finns i industri- och verkstadslokaler, shoppingcentrum, skolor och jordbruksfastigheter.

Finns det några begränsningar för relining?

Relining kan vara mindre lämpligt för extrema situationer eller om rören är i extremt dåligt skick. Det är bäst att genomföra en noggrann bedömning av fastighetens rörsystem innan man bestämmer sig för relining.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Lär dig mer

Vad är relining?

Ge dina avloppssystem nytt liv med relining – En innovativ metod för hållbar avloppsrenovering.

Vad är kanaltätning?

Säkra ventilationen med kanaltätning – Förebygg läckage och skador.