bild på bostadsrättsförening

Bostadsrätts-förening

Visste du att

Relining nästintill är störningsfritt? 

Alla bostadsrättsinnehavare kan bo kvar

Nästintill ingen boende störs

Relining nästintill är en störningsfri metod vilket innebär att du kan ni kvar medan ditt nya avlopp relinas. 

Relining vs stambyte

Att genomföra ett traditionellt stambyte i en bostadsrätt medför betydande olägenheter, då hela badrummet och delar av köket måste rivas upp. Relining erbjuder en mindre omfattande lösning för fastigheten. För att kunna fatta ett genomtänkt beslut mellan de två alternativen krävs en djupare förståelse.

Relining i en bostadsrätt kommer med flera fördelar, såsom enklare byggprocess, smidigare installation och framförallt betydligt mer kostnadseffektivt jämfört med det mer omfattande traditionella stambytet.

Viktigt att notera är att valet mellan relining och stambyte inte behöver vara ömsesidigt uteslutande. Det kan vara mer lämpligt att byta ut stammarna fullständigt i vissa delar av fastigheten, medan relining kan vara tillräckligt på svåråtkomliga platser.

Tidigare projekt

Intressant läsning

Relining stör inte lika mycket som ett traditionellt stambyte

Relining är ett bra alternativ tack vare den smidiga metoden som vi använder. Med avloppsrelining behöver vi inte genomföra några omfattande ingrepp i ditt kök eller badrum. Renoveringsprocessen är välplanerad för att minimera eventuella störningar för dig som boende. Vi är medvetna om att tillgång till alla brunnar kan krävas vid vissa tillfällen, men vi arbetar dedikerat för att orsaka så minimal påverkan som möjligt.

Du kan tryggt bo kvar i ditt hem under hela avloppsrenoveringen, och själva installationen genomförs effektivt på bara några dagar. Vi ser till att du informeras i god tid innan vattnet temporärt stängs av, så du kan planera din vardag utan bekymmer.

Hur det fungerar

Vi förklarar i fyra steg hur det fungerar.

Steg 1

Inspektion


Innan arbetet påbörjas i er BRF har vi undersökt rören för att bedöma skicket, därefter föreslår vi lämpliga åtgärder.

Steg 2

Projektplanering


Efter inspektionen är slutförd, planerar och skräddarsyr vi projektet för att passa era bostadsrättsinnehavares specifika behov.

Steg 3

Projektgenomförande


När planeringen är klar inleds arbetet. Därefter har vi en kontinuerlig dialog under projektet så ni vet vad som kommer att hända.

Steg 4

Dokumentation


Slutligen lämnar vi över en detaljerad dokumentation till er. Dokumentationen sparas för att ni enkelt ska kunna se vilka åtgärder som gjorts.

Vanliga frågor

Vad är relining och varför är det relevant för vår BRF?

Relining är en metod för att renovera och förnya avloppsrör utan att behöva byta ut dem helt. Det kan förlänga rörens livslängd och förhindra framtida problem med läckage eller igensättningar.

Måste bostadsrättsinnehavarna flytta ut under relining?

Nej, i regel behöver ingen flytta ut. Reliningen är en förhållandevis smärtfri process, vilket gör det möjligt för bostadsrättsinnehavare att bo kvar i sin bostad medan arbetet pågår.

Hur vet jag om vår BRF behöver relining?

Om ni upplever problem som avloppsblockeringar, luktproblem eller synliga skador på era avloppsrör, kan det vara lämpligt att genomföra en inspektion. En professionell bedömning hjälper er att avgöra om relining är nödvändig.

Hur lång tid tar reliningen för en BRF?

Tiden för relining kan variera beroende på projektets omfattning och rörens skick. Vi kommer att göra en professionell bedömning samt återkomma för att ge en mer exakt tidsram. I vanliga fall kan man räkna mellan ett par dagar till några veckor.

Hur går inspektionen till och hur ofta bör den utföras?

Inspektionen utförs vanligtvis med hjälp av avancerad teknik som kameror och annan utrustning för att undersöka rörens skick. Frekvensen för inspektioner kan variera, men det rekommenderas att genomföra dem regelbundet, särskilt om det finns misstankar om problem.

Behöver jag göra något speciellt innan reliningen påbörjas?

Vanligtvis behöver du inte göra något speciellt. Men det kan vara bra att tömma under diskbänken och undvika att ha värdefulla föremål i närheten av rör och brunnar för att underlätta arbetet. Våra tekniker ger dig också detaljerade anvisningar vid behov.

Vad är fördelarna med att använda relining istället för att byta ut hela avloppssystemet?

Relining är mer kostnadseffektivt och mindre störande än att byta ut hela avloppssystemet. Det sparar tid och pengar samtidigt som det ger en hållbar lösning.

Kan relining utföras på specifika delar av avloppssystemet eller måste det göras på hela systemet?

Relining kan utföras både på specifika avsnitt och på hela avloppssystemet, beroende på behoven och det konstaterade skicket under inspektionen.

Vad händer om jag har fler frågor eller oro kring reliningen?

Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller oro. Vi finns här för att hjälpa dig och svara på allt du behöver veta. Din trygghet och nöjdhet är vår prioritet.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.