Ska avloppet i ditt hem renoveras?

Visste du att

Relining nästintill är störningsfritt? 

Kan bo kvar

Nästintill störningsfritt

Relining nästintill är en störningsfri metod vilket innebär att du kan ni kvar medan ditt nya avlopp relinas. 

Relining stör inte lika mycket som ett traditionellt stambyte

Relining är ett bra alternativ tack vare den smidiga metoden som vi använder. Med avloppsrelining behöver vi inte genomföra några omfattande ingrepp i ditt kök eller badrum. Renoveringsprocessen är välplanerad för att minimera eventuella störningar för dig som boende. Vi är medvetna om att tillgång till alla brunnar kan krävas vid vissa tillfällen, men vi arbetar dedikerat för att orsaka så minimal påverkan som möjligt.

Du kan tryggt bo kvar i ditt hem under hela avloppsrenoveringen, och själva installationen genomförs effektivt på bara några dagar. Vi ser till att du informeras i god tid innan vattnet temporärt stängs av, så du kan planera din vardag utan bekymmer.

Hur det fungerar

Vi förklarar i fyra steg hur det fungerar.

Steg 1

Inspektion


Innan arbetet påbörjas i fastigheten har vi undersökt rören för att bedöma skicket, därefter föreslår vi lämpliga åtgärder.

Steg 2

Projektplanering


Efter inspektionen är slutförd, planerar och skräddarsyr vi projektet för att passa era specifika behov.

Steg 3

Projektgenomförande


När planeringen är klar inleds arbetet. Därefter har vi en kontinuerlig dialog under projektet så ni vet vad som kommer att hända.

Steg 4

Dokumentation


Slutligen lämnar vi över en detaljerad dokumentation till er. Dokumentationen sparas för att ni enkelt ska kunna se vilka åtgärder som gjorts.

Vanliga frågor

Vad är relining?

Svar: Relining är en modern metod för att förnya avloppsrör utan att behöva göra omfattande rivningar. Det innebär att en flexibel liner placeras inuti de befintliga rören för att skapa en ny, tät yta.

Måste jag flytta ut under reliningen?

Svar: Nej, du behöver inte flytta ut. Rörreliningen är en förhållandevis smärtfri process, vilket gör det möjligt för dig att bo kvar i din bostad medan arbetet pågår.

Hur påverkar reliningen mig som boende?

Svar: Vi strävar efter att minimera störningar så mycket som möjligt. Under själva installationen kan det vara nödvändigt att tillfälligt stänga av vattnet, men du kommer att få förvarning om detta i god tid. Vårt mål är att göra arbetet så smidigt och bekvämt som möjligt för dig.

Hur lång tid tar reliningen?

Svar: Själva installationen tar vanligtvis bara ett par dagar beroende på omfattningen av arbetet. Efter det kan du snabbt återgå till din normala vardag.

Kommer jag att bli informerad om arbetets framsteg?

Svar: Ja, självklart! Vi/din hyresvärd/din bostadsrättsförening kommer att hålla dig informerad om arbetets framsteg och eventuella tidpunkter när vattnet behöver stängas av. Du kommer att få relevant information i god tid.

Är reliningen kostnadsfri för mig som boende?

Svar: Kostnaderna för reliningen varierar beroende på omständigheterna och din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Vanligtvis täcks kostnaderna av fastighetsägaren, men det är bäst att kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd för att få exakt information om kostnadsfördelningen.

Behöver jag göra något speciellt innan reliningen påbörjas?

Svar: Vanligtvis behöver du inte göra något specifikt. Men det kan vara bra att tömma under diskbänken och undvika att ha värdefulla föremål i närheten av rör och brunnar för att underlätta arbetet. Våra tekniker ger dig också detaljerade anvisningar vid behov.

Är det säkert att använda vatten under reliningen?

Svar: Under själva installationen kan vattnet tillfälligt stängas av för att säkerställa en säker och effektiv process. Men du kommer att bli informerad om detta i förväg, så att du kan planera dina aktiviteter därefter.

Vad händer om jag har fler frågor eller oro kring rörreliningen?

Svar: Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller oro. Vi finns här för att hjälpa dig och svara på allt du behöver veta. Din trygghet och nöjdhet är vår prioritet.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.